Tag Archives: acatistul icoanei sporirea minții

Un ajutor de nădejde în luminarea minții

Un ajutor de nădejde în luminarea minții

Un ajutor de nădejde în luminarea minții, atât pentru oamenii maturi cât și pentru copiii ce merg la școală și nu pot lesne învăța, pentru reușită și spor la învățătură și examene, cât și pentru cei care din cauza bolii au mintea rătăcită, îl reprezintă rugăciunea la Icoana Maicii Domnului “Sporirea Minții”. Există de asemenea și Acatistul Maicii Domnului “Sporirea Minții”, iar ce este mai important, pentru că astăzi se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, ziua prăznuirii acestei Icoane este 15/28 august. Astfel, m-am gândit să postez aici de pe site-ul crestinortodox.ro acest acatist și rugăciunea care urmează (doar că am adăugat diacriticele necesare):

MD1

Condacul 1:

Celei alese dintre toate neamurile, Maicii lui Dumnezeu, Împărătesei cerului și a pământului, celei ce întregii lumi vindecarea duhovnicească îi daruiește, cântare de mulțumire îi aducem pentru comoara dumnezeiască ce ne-a dăruit-o, făcătoarea de minuni a ei icoană, numită “Sporirea minții”, cu care îngrădiți fiind, cu luminoasă bucurie slăvim și cu dragoste glasuim: Bucură-Te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești!

Icosul 1:

Îngerul vestitor în cetatea Nazaret a fost trimis către Preacurata Pruncă Maria, ca să-i grăiască: Bucură-Te! Iar Preacurata, auzind a arhanghelului bună vestire, în smerenia inimii ei, așa i-a răspuns: Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Atunci Dumnezeu-Cuvântul în pântecele ei S-a întrupat. Iar noi, păcătoșii, pe Maica lui Hristos Dumnezeul nostru cu evlavie cinstind-o, așa cum îngerul ne-a învățat, cu smerenie să-i cântăm Celei pline de har:

Bucură-Te, ceea ce ești binecuvântată între femei;
Bucură-Te, ceea ce de la Domnul har ai aflat;
Bucură-Te, cea adumbrită de puterea Celui Preaînalt ;
Bucură-Te, ceea ce de Duhul Sfânt ai fost sfințită;
Bucură-Te, roaba credincioasă a Domnului;
Bucură-Te, Pruncă de Dumnezeu aleasă;
Bucură-Te, ceea ce pe Mântuitorul lumii ai născut;
Bucură-Te, Maica Luminii, ceea ce pe toți îi luminezi;
Bucură-Te, ceea ce întreci mintea celor înțelepți;
Bucură-Te, ceea ce rosturile credincioșilor le deslușești;
Bucură-Te, Împărăteasa cerului și a pământului;
Bucură-Te, că pe tine te fericesc toate neamurile;
Bucură-Te, Crăiasă preamilostivă, ceea ce minte și înțelepciune credincioșilor tăi le dăruiești! Read the rest of this entry